História

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Majetok obce spravoval Banský úrad v Banskej Štiavnici, ktorý postupne vystavoval kúpeľné budovy a zaslúžil sa o liečebné využitie termálnych prameňov. Výskyt termálnych prameňov bol považovaný za najväčšiu prírodnú zvláštnosť. Termálne vody vyvierali na blízkom vršku z travertínového pokrovu. Z viacerých prameňov boli dva najvýznamnejšie, jeden mal vodu príjemne teplú a druhý horúcu. Druhou prírodnou zvláštnosťou bol skalný, či jaskynný kúpeľ – Parenica.

Prvá zmienka o kúpeľoch je z roku 1550. Sklené Teplice vlastnili postupne rôzni feudálni majitelia. Koncom 17. storočia vymrel rod Lippayovcov a celý kúpeľný majetok pripadol správnemu orgánu Rakúskej monarchie - Banskému úradu v Banskej Štiavnici, ktorý sa nemalou mierou zaslúžil o výstavbu kúpeľných budov a následné liečebné využitie minerálnych prameňov.

Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov v nadmorskej výške 400m, v prekrásnej idylickej lesnatej doline, ktorou preteká potok Teplá.

Najslávnejšie udalosti v Sklených Tepliciach sa udiali v roku 1786. Najvýznamnejší osvietenecký vedec Ignác Anton von Born spustil do prevádzky amalgačnú hutu v tejto obci a následne usporiadal kongresové stretnutie mnohých významných svetových vedcov. Na kongrese predstavil svoju metódu tzv. Bornovej nepriamej amalgácie – chemického postupu, pri ktorom ortuť naväzuje na seba čiastočky vzácnych kovov.

Na tomto významnom kongrese sa zúčastnil aj slávny básnik J. W. Goethe, po ktorom je pomenovaný aj najkrajší kúpeľný dom v našich kúpeľoch.

V súčasnosti v Sklených Tepliciach vyviera 7 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma.

Helga Lovekaty

Chcete byť informovaní o dianí a akciách v našich kúpeľoch?

Sociálne siete

Buďte s nami v spojení